Mobilní svoz nebezpěčných odpadů

Nebezpecny-odpadVážení občané,
Město Mnichovice pro Vás zajistilo  svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční dne 14. listopadu 2015 tj. v sobotu

STANOVIŠTĚ  k odkládání nebezpečných odpadů:
ve VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH MĚSTA MNICHOVICE, K Hubačovu 709, Mnichovice

mezi 8.00 a 11.30
hod.
Kontejnery budou přistaveny v areálu VS.

Sběr je určen pouze pro občany,kteří mají zaplacen poplatek za odvoz komunálního odpadu pro r. 2015 (platí i pro jednorázové známky a pytle) v Mnichovicích – je nutné se prokázat občanským průkazem.

Pro informaci uvádíme seznam  nebezpečných odpadů:
-    rozpouštědla
-    kyseliny
-    zásady
-    fotochemikálie
-    pesticidy
-    zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
-    vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice)
-    olej a tuk
-    detergenty obsahující nebezpečné látky
-    baterie a akumulátory
-    vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
-    dřevo obsahující nebezpečné látky

spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky (bez disků) a za poplatek objemný komunální odpad.

Marta Davídková, Městský úřad Mnichovice