Informace o zápisu dětí do nové třídy Žabiček v Mateřské škole Mnichovice ve školním roce 2015/ 2016

skolka-2013Na základě informace Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského krajského musí být vypsán nový zápis k přijetí dětí do nové třídy.

Pro zápis dítěte do mateřské školy musí zákonní zástupci dítěte podat novou přihlášku u ředitelky školy ve stanoveném termínu. Pořadí, ve kterém bude přihláška vyzvednuta, neovlivňuje výsledek přijímacího řízení.


1. Vyzvednutí přihlášky v ředitelně mateřské školy proběhne ve dnech
8. 10. 2015 v době od 8:00 – 11:00 hod.

a 15:00 – 17:00 hod. 9. 10. 2015 v době od 15:00 – 17:00 hod.

Výjimečně lze domluvit i jiný termín, po předchozí domuvě.

Zároveň s vyzvednutím přihlášky dostanete přidělené registrační číslo.

2. Zápis proběhne ve dnech:
20. 10. 2015 v době od 9:00 – 12:00 hod. a od 14:00 – 17:00 hod.
21. 10. 2015 v době od 9:00 – 12:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod.


Zákonní zástupci u zápisu doloží:

a) řádně vyplněnou přihlášku
b) rodný list dítěte
c) občanský průkaz zákonného zástupce

3. Vyjádření se k podkladům rozhodovacího řízení – zákonní zástupci mají možnost doplnit k přihlášce případná chybějící potvrzení ve dnech 26. a 27. 10. 2015 v době od 15:00 – 17:00 hod.


Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy Mnichovice, okr. Praha - východ:
1. Předškolák před vstupem do 1. třídy.

2. Žadatel s trvalým bydlištěm v Mnichovicích požadující celodenní péči dle data narození dítěte /od nejstarších dětí sestupně /.
3. Ostatní, v případě volné kapacity školy, požadující celodenní péči.


Bc. Jana Hrubešová
pověřena řízením mateřské školy

V Mnichovicích dne 30. 9. 2015