Opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek pitné vody bylo dnes vydáno !

Vykricnik

 

POZOR!

 

Opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek pitné vody bylo dnes vydáno!

13.8.2015 

 

Vážení občané,

Odbor životního prostředí MěÚ Říčany, vodoprávní úřad již dnes v dopoledních hodinách vydal veřejnou vyhláškou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO PŘECHODNÝ NEDOSTATEK VODY s platností do odvolání. V celém regionu je zakázáno odebírat povrchovou vodu z řek a potoků pro užitkové účely. Více na www.mnichovice.infovíce zde.

POZOR! Město Mnichovice a Veřejné služby města Mnichovice, jako provozovatel vodovodu, vydává stejné opatření i pro městský vodovod a vlastní studny. Voda z městského vodovodu nesmí být používána na zalévání zahrad, hřišť, dopouštění bazénů a nádrží, mytí aut, atd. Stejná opatření doporučujeme i u vlastních studen. Městské studny vysychají a zaléváním zahrady z vlastní studny můžete připravit o vodu svého souseda.

Pitnou vodu používejte jen pro pitné účely a osobní hygienu.

Rovněž Vás informujeme o tom,  že v souvislosti s dlouhodobým suchem jsme zrušili soutěž Zelené a rozkvetlé Mnichovice. Těšíme se, že Vaše okna, balkóny a zahrady rozkvetou v příštím roce o to více.

Děkujeme za pochopení a respektování zákazu.

Mgr. Petra Pecková
starostka

Daniel Sedláček
za provozovatele vodovodu ředitel Veřejných služeb města Mnichovice