Přísný zákaz používání pitné vody z městského vodovodu pro užitkové účely

11.8.2015


VykricnikVzhledem k extrémnímu horku a suchu, které ohrožuje městské studny, vyhlašujeme zákaz používání městské vody pro účely zalévání zahrad, napouštění či dopouštění bazénu, mytí aut a podobně.

Zákaz platí nejen pro trvale žijící občany, ale i chataře. Odběry vody z městského vodovodu se výrazně zvyšují o víkendech.

Městské studny vysychají, akutně hrozí přerušení dodávky pitné vody do domácnostní. Veřejné služby města Mnichovice pak podle zákona zajistí jen dodávky pitné vody z cisteren přistavených na určená místa.

V případě, že bude i o následujícím víkendu opět voda odebírána v rekordním množství mimo běžné roční průměry, vydá vodoprávní úřad opatření obecné povahy – zákaz odběru vod podle ust. § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a následně budeme protiprávní chování pokutovat.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petra Pecková

starostka města
a
Daniel Sedláček

ředitel Veřejných služeb města Mnichovice, provozovatel městského vodovodu


V Mnichovicích 10. 8. 2015