Za Myšlín čistější

Vážení spoluobčané,
Osadní výbor městské části Myšlín ve spolupráci s městem Mnichovice organizuje d
ne 11. července 2015 od 08:00 do 12:00
akci
ZA MYŠLÍN ČISTĚJŠÍ 2015 tentokrát pouze na NEŽELEZNÝ A NESTAVEBNÍ ODPAD
Např. plasty, koberce, hadry, nábytek. Vyloučen je též nebezpečný odpad např. pneumatiky, barvy, ředidla, lednice, televize, elektronika.
A to opět
Z D A R M A
Kontejner bude v tento den přistaven vedle autobusové zastávky
proti hotelu Myšlín
Osadní výbor městské části Myšlín