Za Myšlín čistější

Vážení spoluobčané,
Osadní výbor městské části Myšlín ve spolupráci s městem Mnichovice organizuje dne
11. července 2015

akci

ZA MYŠLÍN ČISTĚJŠÍ 2015

tentokrát pouze na

NEŽELEZNÝ A NESTAVEBNÍ ODPAD


Např. plasty, koberce, hadry, nábytek.

Vyloučen je též nebezpečný odpad např. pneumatiky, barvy, ředidla, lednice, televize, elektronika.
A to opět

Z D A R M A

Kontejner bude v tento den přistaven vedle autobusové zastávky

proti hotelu Myšlín


od 08:00 do 12:00

Osadní výbor městské části Myšlín