OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ

OhenHasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje pro veřejnost službu evidence pálení prostřednictvím internetu (www.hzssck.cz). Tato služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Využít jí mohou i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava, a aktuálně také všichni, kteří se chystají na tradiční „pálení čarodějnic“.

Postup hlášení je velmi jednoduchý:
1) na webové stránce www.hzssck.cz klikněte v pravé části stránky na odkaz „Evidence

   pálení“
2) otevřete odkaz „ZDE“
3) vyplňte a odešlete zobrazený formulář
Vaše pálení je tímto zařazeno do programu evidence této činnosti a Vy jste splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. Pozor - zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření.

Prezentace