Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Nebezpecny-odpadVážení občané, Město Mnichovice pro Vás zajistilo  svoz nebezpečných odpadů , který se uskuteční
v sobotu  23. května 2015
STANOVIŠTĚ  k odkládání nebezpečných odpadů :

Veřejné služby města Mnichovice, K Hubačovu 709, Mnichovice
mezi 8:00 a 11:30 hod.

Kontejnery budou přistaveny v areálu VS.
Sběr je určen pouze pro občany, kteří mají zaplacen poplatek za odvoz komunálního odpadu pro r. 2015 ( platí i pro jednorázové známky a pytle) v Mnichovicích – je nutné se prokázat občanským průkazem.

Pro informaci uvádíme seznam  nebezpečných odpadů:
-    rozpouštědla
-    kyseliny
-    zásady
-    fotochemikálie
-    pesticidy
-    zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
-    vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice)
-    olej a tuk
-    detergenty obsahující nebezpečné látky
-    baterie a akumulátory
-    vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
-    dřevo obsahující nebezpečné látky

spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky (bez disků) a za poplatek objemný komunální odpad


Marta Davídková

Městský úřad Mnichovice