Mnichovice získaly dotaci na přístavbu mateřské školky

skolka-2013Zastupitelstvo výjimečně zasedá ve středu 15.4. 2015 už v 7:30

Do středy 15.4. je možno podávat žádosti o dotace do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. Do všech programů je možno podat jen jednu žádost o dotaci. Město Mnichovice mělo v plánu podat žádost o dotaci na přístavbu mateřské školy, o kterou jsme žádali již opakovaně. V tomto smyslu znělo i usnesení zastupitelstva města. Dotační žádost byla již téměř zpracována, když jsme ve středu ráno 8.4. otevřeli poštu a v ní byla potěšující zpráva. Město Mnichovice bylo doporučeno k podpoře rozšíření mateřské školy financemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, s čímž jsme již vůbec nepočítali.

Zpráva velmi potěšila, nicméně nám bylo líto nevyužít Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, který vyhlašuje dotace jen jednou za rok. Nyní bychom měli možnost podat žádost o dotaci do jiného programu na jiný projekt. Rychle jsme se rozhodli požádat o finance na plánovanou přístavbu požárního domu do programu „Hasičské zbrojnice“. Na přístavbu je zpracován projekt, jde o investici cca 350 tisíc korun, která by mohla být podpořena z 95%.

K podání žádosti je ale nutno mít usnesení zastupitelstva – souhlas s podáním žádosti o dotaci. Tudíž jsme se jako zastupitelé ve středu velmi operativně rozhodli, že ihned svoláme zasedání zastupitelstva, které musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 7 dní. Tedy nejbližší termín zasedání, dle zákona, by byl 15.4. Zastupitelstvo zasedá obvykle od 18h, nicméně do 16h musí být dotace podána.

Proto jsme volili termín zasedání v 7:30, aby byl dostupný i pro zaměstnané, kteří následně mohou odjet do práce, a přitom jsme stihli dotační žádost do 16h podat.

Současně budeme hlasovat o přijetí získané dotace na školku a vyhlášení veřejné zakázky, protože není času nazbyt. Podklady musíme dodat na MŠMT do 29.5. Také je na programu jednání o spoluúčasti města ve výši 290 tisíc korun na nákladnou několikaletou opravu kostela Narození Panny Marie, na niž jsme pomohli získat církvi dotaci od Ministerstva kultury ČR. Církev musí podklady doložit na MK ČR do konce dubna.

Omlouvám se tedy občanům za časnou hodinu, ale rychlé a technické zasedání zastupitelstva bude jistě ku prospěchu města. Nepokusit se získat dotační finance by byla škoda.

Mgr. Petra Pecková - starostka