Zápis do mateřské školy Mnichovice,okr. Praha – východ proběhne ve dnech

Zapis-201525. 3. 2015 - v době od 09:00 do 12:00 hod. 13:00 – 18:00 hod.
26. 3. 2015 - v době od 09:00 do 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Zákonní zástupci přinesou k zápisu vyplněnou přihlášku potvrzenou dětským lékařem. (přihlášku si můžete od 5. 2. 2015 vyzvednout v mateřské škole v ředitelně školy nebo si ji vytisknout z našich webových stránek – skolka.mnichovice.info)


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015 - 2016
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení o možnosti nahlédnutí do spisu