PF 2015

PF-2015

Milí občané města a jeho návštěvníci,
ráda bych Vám, jménem vedení města a rovněž všech zaměstnanců města, popřála krásné sváteční dny, které budou plné dobré nálady a pohody. V příštím roce Vám přeji především zdraví a optimismus. Ať se každý den probouzíte s pocitem, že se těšíte nejen na své blízké v rodině, na přátele a známé, ale i do práce na kolegy a šéfy. 

Prožijte úspěšný rok 2015 s pozitivním pohledem na svět kolem nás.
Mgr. Petra Pecková
starostka města

PF 2015 ke stažení