Ustavující zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konané dne 5.11.2014

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konané dne 5.11.2014 zvolilo z nových členů Zastupitelstva města Mnichovice:  starostku, 2 místostarosty, předsedu a členy kontrolního výboru a předsedu a členy finančního výboru

1)    Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků  zvolilo starostkou
města Mnichovice pí Mgr. Petru Peckovou.

2)    Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů zvolilo 1.  místostarostkou města pí Margitu Valentovou, která zastupuje starostku v době její  nepřítomnosti a  v souladu s § 104 zákona o obcích jí  svěřuje do kompetence oblast: sociální a zdravotní, životní prostředí, kulturu a svatební obřady.

3)    Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů zvolilo 2. místostarostou města p. JUDr. Jana Zenkla, a  v souladu s § 104 zákona o obcích mu svěřuje do kompetence oblast: územního plánování, cestovní ruch a svatební obřady.

4)    Zastupitelstvo města Mnichovice zřídilo v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů finanční výbor v počtu 5 členů a kontrolní výbor v počtu 5 členů. 

5)    Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů zvolilo předsedou finančního výboru pana Ing. Vlastimila Babora.

6)     Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů zvolilo předsedou kontrolního  výboru Ing. Karla Knetla.

7)    Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů zvolilo členy  finančního výboru: Ing. Tomáše Králíka, Ing. Marka Hoftu, Helenu Springerovou, Libora Martinů.

8)    Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů zvolilo členy kontrolního výboru: Ing. Magdalenu Třebickou, Petra Doležala, Ing. Martina Kudělu a Karla Bora.