Zateplení školy dokončeno, nástavba začíná

ZatepleniV pátek 3. 10. 2014 byl investorem, městem Mnichovice, převzat projekt „Zateplení základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích“. Podle Obchodních podmínek, jež jsou součástí smlouvy bude stavební firmě 1. Pražská stavební, s.r.o. účtováno penále za 3 dny prodlení s předáním díla. Stavební společnost má nyní 30 denní lhůtu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání. Lhůta končí 3. 11. 2014.

Škola má krásný nový kabát, který jí sluší a na všech oknech v učebnách má elektricky ovládané předokenní rolety. Nyní bude probíhat závěrečné vyúčtování projektu vůči Státnímu fondu životního prostřední, Operačnímu programu pro životní prostředí, ze kterého nám byla udělena dotace.

Dne 26. 9. 2014 došlo k převzetí staveniště stavební společností DEREZA, s.r.o., která je vysoutěženým generálním dodavatelem projektu „A co děti, mají se kde učit?“ - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Na projekt je poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR. 
Vzhledem k dotačním podmínkám musí být do konce kalendářního roku postavena hrubá stavba, včetně výplní oken. Vnitřní práce budou probíhat do 15. 5. 2015.
O průběhu stavebních prací Vás budeme pravidelně informovat.
V současné době byl na provizorní místo přesunut ze střechy školy vysílač sítě Vodafone, který je nainstalován v parku pod školou v souladu s bezpečnostními a hygienickými podmínkami. Přesunut zpět na střechu školy by měl být do konce kalendářnního roku.
Likvidace střešní krytiny s azbestem bude realizována atestovanou firmou, která má povolení pro práci a nakládání s azbestem. Technologický postup a soubor opatření řeší stavební povolení, ale současně byl předložen i Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, odboru hygieny dětí a mladistvých. Opatření s vyklizením školy činíme nad rámec doporučených opatření.
Ve dnech 17. - 19. 10. 2014 bude likvidována střešní krytina na novější části školy – přístavbě.
Žáci školy se tento den zúčastní pohybové akce v přírodě. První stupeň bude mít den zaměřený na brannou výchovu ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Mnichovice, kterým tímto velmi děkujeme za vstřícnost ! Druhý stupeň bude mít enviromentální den s návštěvou kompostárny ve Struhařově s odborným výkladem. Opět  za spolupráci velmi děkujeme!
Odpolední provoz školní družiny bude probíhat pouze v části staré budovy.
Školní jídelna bude v provozu bez omezení.
18. – 19. 10. 2014 - víkend

Ve dnech 24. - 29. 10. 2014 bude likvidována střešní krytina na staré části budovy.              
Žáci budou mít v pátek 24. 10. 2014 ředitelské volno. Výuka se nekoná v celém objektu, ani v budově na Masarykově náměstí. .

Budova Masarykovo náměstí bude sloužit pro účely celodenního provozu školní družiny, pro žáky, jejich rodiče by měli problémy se zajištěním hlídání. Na ředitelské volno navazuje víkend a státem vyhlášené podzimní prázniny, které jsou až do 29. 10. 2014.
Během podzimních práznin by mělo dojít i k vybourání části schodišt a jejich zajištění a oddělení od interiéru školy, aby nedocházelo k znečištění školy prachem. Vše je projednáno opět s hygienou, ale i odborníky na požární bezpečnost. Vypracován je samozřejmě i evakuačnní plán v průběhu stavby.
Postup veškerých prací na stavbě je konzultován s odbornými firmami na BOZP a PO (bezpečnostní a požární ochrana) a schválen Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Kontrolní dny se konají každé úterý za přítomnosti investora (město Mnichovice – Mgr. Pecková, Ing. Vojtíšková), technického dozoru investora, který stavbu za město hlídá (Dalibor Šulc), koordinátora BOZP – bezpečnosti práce (Ing. Chvojka), autorského dozoru (Ing. Arch. Zrník) a provozovatele školy (Mgr. Erbeková). Velmi dbáme na to, aby všechny práce probíhaly tak, aby nenarušovaly výuku.
Děkujeme, že chápete dopravní opatření před školou, stejně jako další opatření v průběhu stavby. Přejme si všichni, aby stavbě přálo počasí a vše probíhalo podle plánu.
Nové učebny jistě velmi zkvalitní podmínky pro výuku dětí.
V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat vedení školy, případně zřizovatele.

Petra Pecková                                        
místostarostka

Zateplení školy dokončeno, nástavba začíná

V pátek 3.10. 2014 byl investorem, městem Mnichovice, převzat projekt „Zateplení základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích“. Podle Obchodních podmínek, jež jsou součástí smlouvy bude stavební firmě 1. Pražská stavební, s.r.o. účtováno penále za 3 dny prodlení s předáním díla. Stavební společnost má nyní 30 denní lhůtu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání. Lhůta končí 3.11.2014.
Škola má krásný nový kabát, který jí sluší a na všech oknech v učebnách má elektricky ovládané předokenní rolety. Nyní bude probíhat závěrečné vyúčtování projektu vůči Státnímu fondu životního prostřední, Operačnímu programu pro životní prostředí, ze kterého nám byla udělena dotace.
Dne 26.9. 2014 došlo k převzetí staveniště stavební společností DEREZA, s.r.o., která je vysoutěženým generálním dodavatelem projektu „A co děti, mají se kde učit?“ - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Na projekt je poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR.
Vzhledem k dotačním podmínkám musí být do konce kalendářního roku postavena hrubá stavba, včetně výplní oken. Vnitřní práce budou probíhat do 15.5.2015.
O průběhu stavebních prací Vás budeme pravidelně informovat.
V současné době byl na provizorní místo přesunut ze střechy školy vysílač sítě Vodafone, který je nainstalován v parku pod školou v souladu s bezpečnostními a hygienickými podmínkami. Přesunut zpět na střechu školy by měl být do konce kalendářnního roku.
Likvidace střešní krytiny s azbestem bude realizována atestovanou firmou, která má povolení pro práci a nakládání s azbestem. Technologický postup a soubor opatření řeší stavební povolení, ale současně byl předložen i Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, odboru hygieny dětí a mladistvých. Opatření s vyklizením školy činíme nad rámec doporučených opatření.
Ve dnech 17. - 19. 10. 2014 bude likvidována střešní krytina na novější části školy – přístavbě.
Žáci školy se tento den zúčastní pohybové akce v přírodě. První stupeň bude mít den zaměřený na brannou výchovu ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Mnichovice, kterým tímto velmi děkujeme za vstřícnost ! Druhý stupeň bude mít enviromentální den s návštěvou kompostárny ve Struhařově s odborným výkladem. Opět za spolupráci velmi děkujeme!

Odpolední provoz školní družiny bude probíhat pouze v části staré budovy.
Školní jídelna bude v provozu bez omezení.
18. – 19. 10. 2014 - víkend

Ve dnech 24. - 29. 10. 2014 bude likvidována střešní krytina na staré části budovy.
Žáci budou mít v pátek 24. 10. 2014 ředitelské volno. Výuka se nekoná v celém objektu, ani v budově na Masarykově náměstí. .

Budova Masarykovo náměstí bude sloužit pro účely celodenního provozu školní družiny, pro žáky, jejich rodiče by měli problémy se zajištěním hlídání. Na ředitelské volno navazuje víkend a státem vyhlášené podzimní prázniny, které jsou až do 29. 10. 2014.
Během podzimních práznin by mělo dojít i k vybourání části schodišt a jejich zajištění a oddělení od interiéru školy, aby nedocházelo k znečištění školy prachem. Vše je projednáno opět s hygienou, ale i odborníky na požární bezpečnost. Vypracován je samozřejmě i evakuačnní plán v průběhu stavby.
Postup veškerých prací na stavbě je konzultován s odbornými firmami na BOZP a PO (bezpečnostní a požární ochrana) a schválen Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Kontrolní dny se konají každé úterý za přítomnosti investora (město Mnichovice – Mgr. Pecková, Ing. Vojtíšková), technického dozoru investora, který stavbu za město hlídá (Dalibor Šulc), koordinátora BOZP – bezpečnosti práce (Ing. Chvojka), autorského dozoru (Ing. Arch. Zrník) a provozovatele školy (Mgr. Erbeková). Velmi dbáme na to, aby všechny práce probíhaly tak, aby nenarušovaly výuku.
Děkujeme, že chápete dopravní opatření před školou, stejně jako další opatření v průběhu stavby. Přejme si všichni, aby stavbě přálo počasí a vše probíhalo podle plánu.
Nové učebny jistě velmi zkvalitní podmínky pro výuku dětí.
V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat vedení školy, případně zřizovatele.
Petra Pecková místostarostka