POZVÁNKA Na vycházku po turisticko naucné stezce Krásné vyhlídky

Krasne-vyhlidky Kdy: 11. 10. 2014 v 9:00
Kde: Sraz u zastavení č. 1 Nádraží Mnichovice

Klub senioru Mnichovice a okolí ve spolupráci s Partnery projektu: Mestem Mnichovice, Obcí Struharov, Obcí Klokocná, Mikroregionem Laduv kraj, Klubem ceských turistu Rícany a ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích si vás všechny dovoluje pozvat na vycházku po turisticko naučné stezce Krásné vyhlídky, která začíná v sobotu 11. ríjna 2014 v 9.00 hod. na nádraží v Mnichovicích.


Sraz u zastavení c. 1 Nádraží Mnichovice
Zastavení u Zittova mlýna s prohlídkou mlýnského kola
a setkáním s Hastrmanem
Zastavení u struharovského rybníku u stánku s obcerstvením
Zastavení u tabule c. 9. – Klokocná, kde mistr Sapík pripraví prekvapení
9.00
po ceste
Program vycházky
Na trase na výletníky ceká návšteva Zittova mlýna, kde vás provede Hastrman k mlýnskému kolu.
Po prohlídce ochutnáte chléb se škvarkama.
Další obcerstvení na vás cekají na zastaveních ve Struharove a v Klokocné.
Srdecne jste všichni zváni a tešíme se na vás!