3. Ples školy

Ples-skoly-2014 ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, Mìsto Mnichovice, ROSa Mnichovice
Vás zve na NEKUŘÁCKÝ
3. PLES ŠKOLY
do sálu Mnichovické krčmy,
v sobotu 22. března 2014 od 20.00 hod.
Hraje skupina Čejka Band.
SLOSOVATELNÉ vstupenky s místenkou,
vstupné včetně občerstvení 180,-Kč.
Předprodej v kanceláři ZŠ od 24. 2. 2014
Výtìžek bude použit na zakoupení pomůcek do školy na náměstí.
Těšíme se na příjemné setkání ve společenském oděvu.