Územní plán - závěrčná projednávání

Uzemni-plan-zaverecne-projednani 1

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás, jménem města Mnichovice, pozval k účasti na závěrečných úkonech,
souvisejících s procesem dokončení přijímacího procesu územního plánu naší obce.
Vzhledem k postoji pořizovatele, tj. města Říčany, který trvá na oficiálním projednání výhradně
v budově svého úřadu a nikoli v konkrétních obcích, proběhne, v zájmu otevřenosti a maximálního
přiblížení poslední fáze občanům, nejprve v Mnichovicích:
BESEDA K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
SÁL MNICHOVICKÉ KRČMY PONDĚLÍ 24. BŘEZNA – v 18. hodin
Pozvání přijal zpracovatel našeho územního plánu ing. arch. Pavel Hnilička, přítomna bude
předsedkyně komise pro přijetí územního plánu ing. Martina Tesaříková a jistě i většina
zastupitelů města.Ačkoli koncepčně již nový územní plán masivně měnit nelze, jistě se při množství tisíců pozemků
objevují nežádoucí náležitosti, které neušly Vaší pozornosti a na jejichž změnu by jste ještě rádi
upozornili, případně požádali o jejich objasnění. Proto prosím, aby přišli nejen dotčení vlastníci
pozemků, ale všichni, jimž osud našeho, stále ještě krásného městečka, není lhostejný. Seznámit se
s dokumenty je možné v úředních hodinách radnice či na webové stránce www.mnichovice.info.
----------------

O dva dny později proběhne oficiální, zákonem předepsané:
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, ŘÍČANY
STŘEDA 26. BŘEZNA – v 16. hodin
Závěrečné námitky a připomínky je možno podávat k městskému úřadu v Říčanech přímo
nebo v podatelně (Informační centrum) městského úřadu v Mnichovicích do 2. dubna 2014.
Vážení sousedé, věřím ve Vaši hojnou účast, těším se na přínosnou diskuzi nad závěrečnou fází
dokumentu, o jehož zdárné přijetí již tolik let společně usilujeme.
JUDr. Jan Zenkl
pověřený zastupitel pro územní plánování

Více v dokumentu