Den otevřených dveří a zápis do MŠ

skolka-2013 Kdy: 19. 3. 2014 - Den otevřených dveří, 31. 3. - 1. 4. 2014 - zápis
Kde: Mateřská škola Mnichovice

Zveme Vás na  Den otevřených dveří  do Mateřské školy Mnichovice
19. 3. 2014 od 8.00 do 16.00 hodin.   

Nabízíme Vám prohlídku  prostor mateřské školy a seznámení s tím, jak se u nás v mateřské škole  s dětmi pracuje. Vaše děti si mohou s námi pohrát, zacvičit, zazpívat, zapojit se do výchovné činnosti,  seznámit se s novými kamarády.


Pří této příležitosti si zájemci o řádný zápis do naší mateřské školy mohou vyzvednout přihlášku k docházce od  škol. roku 2014/15.
Přihlášky budou k dispozici na stolečku ve vstupní hale mateřské školy dne 19., 20., a 21. 3. 2014 od 8.00 hodin do 16.00 hodin a v sobotu 22. 3. 2014 v informačním centru od 8 do 12hod.

Vyplněné přihlášky s potvrzením od lékaře a potvrzením o trvalém pobytu obou rodičů od Evidence obyvatelstva Města Mnichovice (neplatí u samoživitelů) budou přijímány v ředitelně mateřské školy  ve dnech 31. 3. a 1. 4. 2014 od 14.00 do 16.00 hodin.

Rodiče se budou moci vyjádřit k podkladům rozhodovacího řízení pro přijetí dítěte do mat.školy dne 7.4. a 8.4.2014 od 15.30 -16.30 hodin
 
V případě velkého počtu uchazečů budou platit následující kritéria :

1.    Předškolák před vstupem do 1.třídy
2.    Žadatel s trvalým bydlištěm v Mnichovicích  požadující celodenní péči dle  data narození dítěte /od nejstarších dětí sestupně /
3.    Ostatní, v případě volné kapacity školy, požadující celodenní péči
     
      
      Kritéria byla schválena Městem Mnichovice
      
                                          
                                                                                        A.Hybešová, ředitelka školy