Ceník odvozu odpadu na r. 2015

popelnice

Ceny za odvoz odpadu oproti roku 2014 nejsou navýšeny.
Nové známky pro r. 2015 budou vydávány v podatelně MěÚ po předložení dokladu o zaplacení vybraného typu svozu (útržek složenky, bankovní výpis- vzhledem k urychlení při vyřizování této agendy upřednostňujeme platby převodním příkazem na č. účtu 1727201/0100 VS 4).  Dále je možné zaplatit v hotovosti v pokladně MěÚ - pouze v úřední dny. Známky z minulého roku zůstávají v platnosti pouze do 31.1.2015 a poté se musí z popelnice odstranit!
Výdej známek a platba v pokladně  v úředních  hodinách:
po 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
st. 8.00 –  12.00,  13.00 -17.00 hod.     
Zahájení výdeje známek od 6. ledna 2015 – prosíme dodržujte úřední hodiny!!!
Pro odvoz odpadu jsou určeny dny čtvrtek (Mnichovice) a pátek (Božkov a Myšlín).
Reklamace odvozů  a  další informace: MěÚ, pí. Davídková tel. 323666 304 a A.S.A. Říčany,Politických vězňů 1233, Říčany tel. 323601617.

                                                                                                                                     


sezónní svoz (41 x ročně)
od  1.  1.  do 30. 4.  1x týdně
od  1.  5   do 30. 9. 1x za 14 dní (sudé týdny)
od  1.10.  do 31.12. 1x týdně

obsah cena
110 l 1800,- Kč
 240 l
2600,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      
svoz 1x za 14 dní  (sudé týdny) 

obsah cena
110 l 1500,- Kč
 240 l
2000,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
celoroční svoz          

obsah cena
110 l 2300,- Kč
 240 l
2850,- Kč
1100 l
14700,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             

obsah cena
jednorázový svoz 110 l (pro popelnice 240 l nutno zakoupit známky dvě
60,- Kč
pytel 25 kg
70,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

      
Za MěÚ Mnichovice:
Marta Davídková