Den otevřených dveří v ZŠ T.G.M. Masaryka

ZS-den-otevrenych-dveri-2014 1 Kdy: 12. ledna 2014 14.00 – 17.00 hodin a 13. ledna 2014 8.00 – 15.00 hodin
Kde: ZŠ T.G.M. Mnichovice

neděle 12. ledna 2014 14.00 – 17.00 hodin
- informace k zápisu dětí do 1. tříd (možnost rezervace termínu zápisu)
- prezentace zajímavostí ze života školy
- informace o rozšířené jazykové výuce
- prezentace mimoškolních činností
- prohlídka všech prostor školy včetně zrekonstruovaného objektu školy na náměstí

pondělí 13. ledna 2014 8.00 – 15.00 hodin

- realita všedního dne
Přijďte se podívat, jak vypadá mnichovická škola v roce 2014.
Zjistěte více o tom, co naše škola nabízí Vašim dětem.
Nahlédněte zblízka do práce mnichovických školáků, učitelů a ostatních zaměstnanců.
Ochutnejte, jak se vaří v mnichovické školní jídelně.

www.zsmnichovice.cz