Samostatný odborný pracovnik pracoviště evidence obyvatel a matriky MěÚ Mnichovice

Verejna-vyzva-pracovnice-evidence-obyvatel 1  VEŘEJNÁ VÝZVA
k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na pracovní místo:
Samostatný odborný pracovnik pracoviště evidence obyvatel a matriky MěÚ Mnichovice

Jedná se o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s termínem nástupu od 1.2. 2014


DRUH PRÁCE :

samostatný odborný pracovník na úseku : evidence obyvatel a matrika

Přihlášky je nutno zaslat nebo osobně doručit na Městslcý úřad Mnichovice, Masarykovo nám.
83, 251 64 Mnichovice nejpozději do 22.1. 2014 do 17.00 hod.

Bližší informace viz veřejná výzva