Pf 2014

Prani-2013-1

Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví, pohody
a pracovních úspěchů
v novém roce 2014

Ing. Petr Schneider
(starosta města Mnichovice)

Mgr. Petra Pecková
1. místostarostka
Ing. Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice
Ing. Magdalena Třebická
2. místostarostka

RNDr. Jiří Mareš, Jiří Babor, Petr Doležal, Jiří Kučera, Mgr. Miroslav Rovenský,
Helena Springerova
, Pavel Vyskočil, JUDr. Jan Zenkl
zastupitelé