Husův sbor - uzavření kolumbária

KolumbariumVážení návštěvníci, oznamujeme Vám, že v termínu 1. 2. 2018 - 15.3.2018 bude kolumbárium v prostorách kostela CČSHv Mnichovicích uzavřeno z důvodu opravy a stěhování do přízemí kostela.
Schránky, u kterých není zaplaceno nájemné déle než dva roky, budou přemístěny do depozitáře.
Děkujeme za pochopení

Více informací na tel.: 608243766 – jáhen Jiří Sedlák